Introduktion till:
Alternativa sträckningar av tunnelbana till Nacka

SL gav i januari 2013 fyra olika tänkbara sträckningar på en tunnelbanelinje mellan Kungsträdgården och Nacka Forum.

En enkät skulle besvaras online på http://www.sl.se/Tbananacka.

Synpunkter på enkäten skulle avges senast 2013-01-07.

Nacka Miljövårdsråds svar på enkäten, 2013-01-07.

I april 2013 går Landstinget och SL ut med ett samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka (Sändlista). Här ges sex alternativa huvudalternativ.

Samrådsmöten hölls klockan 15.00 till 21.00 i:
Nacka stadshus Tisdag 16 april 2013
Kvarnbergsskolan, Gustavsberg   Torsdag 18 april
Fryshuset, Röda banan Måndag 22 april
Münchenbryggeriet, Mälarsalen Tisdag 23 april
Nacka stadshus Torsdag 25 april

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm, senast 2013-04-30.

Nacka Miljövårdsråds svar på förstudien, 2013-04-30.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-02