Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-01-07AB Storstockholms Lokaltrafik
105 73 Stockholm
Nacka Miljövårdsråds synpunkter på tunnelbanedragningen till Nacka


Nacka och Värmdö växer nu snabbt och den nuvarande förbindelsen med Stockholm och omvärlden i övrigt utgörande av bilar och bussar förslår inte länge till. Om detta är vi alla som bor och verkar här inklusive vår förening, Nacka Miljövårdsråd, överens. Någon form av spårbunden kommunikation med Stockholm blir nödvändig. En tunnelbanelinje som går från Kungsträgården över Södermalm och Hammarby sjöstad till Nacka "centrum"/Forum synes oss vara det förnuftigaste alternativet. Vår bestämda åsikt är dock att den skall gå under östra Södermalm, Hammarby sjöstad vidare till Sickla och sluta vid Forum. Möjligen kan den i framtiden utsträckas till Orminge - men där bör det bli stopp.

Idén att kombinera tunnelbanan med Österleden har så många uppenbara svagheter att den avvisas från Nacka Miljövårdsråds sida. En sådan dragning går ju inte där människor bor och arbetar, kommunikationsproblemen för de boende i Hammarby sjöstad och östra Södermalm förblir olösta.

Tunnelbana är ett system tänkt för relativt korta persontransporter i tätortsmiljö, på längre avstånd så gäller förortståg/pendeltåg. Tunnelbaneutsträckningen till Norsborg var således ett missgrepp har konstaterats i efterhand.

För Värmdös del är en satsning på tunnelbana således inte optimal. Pendeltåg skulle för deras del vara bättre om man endast ser till det transportarbete som skall utföras i framtiden.

Tvärbanan bör enligt vår uppfattning dras upp till Saltsjöbanans station Sickla tämligen omgående.

Nacka Miljövårdsråd tror således att en tunnelbanelinje över östra Södermalm till Nacka samt möjlighet till omstigning till tvärbanan vid Sickla station är det bästa alternativet.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/tbananacka.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se