Introduktion till remissen:
Ryssbergens naturreservat

Man föreslår 2021 att bilda ett naturreservat av en del av återstoden av Ryssbergen när man bebygger den lättåtkomligare centrala delen.

Förslaget att bebygga Ryssbergen finns här.

Avbryt detaljplaneringen av Ryssbergen, debattartikel i NVP tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen och Naturskyddsföreningen Nacka, 2018-12-04.

Demonstration 2018-11-30 för klimatet och mot Östlig förbindelse samt mot bebyggelse i Ryssbergen, Mitt i nacka 2018-12-04.

"Lägg ner planerna för Ryssbergen", Naturskyddsföreningen, Nätverket Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd i NVP, 2020-12-08.

"Skövling av urskog rimmar illa med ett grönt Nacka", Naturskyddsföreningen, Nätverket Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd i NVP, 2021-01-06.
Svar på "C: Vi vill rädda Ryssbergen", 2020-12-15.

Samrådsförslaget finns här på http://www.nacka.se/ryssbergens-naturreservat och till 2021-03-15 i utställningshallen Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Förslaget när Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt att ställa ut det.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Anna.Herrstrom@nacka.se eller Anna Herrström, NTN 2020/212, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2021-03-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2021-02-01.

Länsstyrelsens svar är mycket intressant, 2021-03-22.

Kommunfullmäktige beslöt om ett litet naturreservat i Ryssbergen 2022-02-21, kan överklgas senast 2022-03-17.

Kommunens handläggare är Anna Herrström, 08-7189619.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-0-14