Introduktion till remissen:
Ny översiktsplan för Nacka 2050

nacka.se/nyoversiktsplan kan man läsa om kommunens målbild för översiktsplanen. Det mer precicerade förslaget väntas komma senare under 2024.

Här uppmanades alla att på en karta ange platser som är bra och platser som behöver förbättras samt möjlighet att skriva in textförslag. Översiktsplanen gäller de stora dragen för år 2050, frågan är var vi vill ha skog och grönt, var det får vara industri och bostäder 2050. Var och en kunde svara senast 2024-01-30.

Gällande översiktsplan i sin helhet.

Den gällande översiktsplanens karta.

Samråd 2017-2018 inför nu gällande översiktsplan.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-01-31