Introduktion till remissen:
Förslag att anägga stenkross vid motorvägsavfarten mot Gamla Skärgårdsvägen, Västra Ekedal 1:24, vid Kil.

Frentab vill anlägga stenkross på Värmdö Västra Ekedal 1:24 beläget 175 m från Nacka (Kil), 400 m från bostäder, 500 m från hus i Insjön, 750 m från Graninge.

Frentabs och Envigos anmälan om krossen.

Situationsplan som visar var kross och upplag av sten i olika storlekar ska placeras.

Trafikverkets beslut om väganslutning.

Synpunkter på förslaget skulle senast 2022-04-21 (förlängdes den 1/4 från 12/4) skickas till registrator@varmdo.se ange Diarienummer MIL.2022.1755, närboende bör istället sända granneyttranden via service.varmdo.se/gy.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på förslaget, 2022-04-21.

Värmdö kommunens handläggare är Mine Yazar, 08-570 474 61.

Senast ndrad av Jan Åman 2022-04-21