Miljövårdsnytt 2020

Hela miljövårdsnytt 2020 som en pdf-fil. (1,4 MByte)

De remissvar som Nacka Miljövårdsråd avgivit sammanfattas delvis i tidningen men återfinns i sin helhet i länkar från verksamhetsberättelsen för 2019 eller från listan över remissvar.