Miljövårdsnytt 2008

Hela miljövårdsnytt 2008 som en pdf-fil. (stor, 0,5 MByte)

De remissvar som ingår i tidningen återfinns i regel även i det avgivna utförandet med huvud och avsändaradresser från verksamhetsberättelsen för 2007 eller från listan över remissvar.