Kallelse till årsmöte 2020

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte tisdagen den 15 december 2020 klockan 19.00 i form av ett videomöte via Zoom. För att delta i mötet sätt dig vid en dator med mikrofon och kamera eller modern mobiltelefon och klicka på länken:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65759066191 .
Om du inte har Zoom installerat ber den att få installera programmet, testa gärna att detta fungerar i förväg. Fungerar det inte alls kan man ringa något av numren 08-5053 9728, 08-4468 2488, 08-5016 3827, 08-5050 0828, 08-5050 0829, 08-5052 0017 och ange mötets nummer: 657 5906 6191 följt av # för att komma in med ljud.

Vi hade ju ursprungligen planerat att ha årsmötet 25 mars men tvingades ställa in p.g.a. covid-19. Länge hoppades vi att kunna hålla möte som vanligt i en lokal under hösten men tyvärr hindrar coronaläget detta. Det blir endast formella årsmötesförhandlingar, inget föredrag.

Obs! Sänd ett e-postmeddelande till ordf@nackamiljo.se så vi får din e-postadress!

Förslag till föredragningslista för årsmötet
Årsmöteshandlingar publiceras här nedan före mötet.

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner (Inga motioner inkomna).
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Styrelsen


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,  138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-post: ordf@nackamiljo.se
Telefon: 070-5571038, 08-7733283