Motioner till årsmötet 2001 och styrelsens kommentarer

Det tycks bara bli en motion till Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2001:
  1. Motion från Maud Nilsson angående stadgeändring.
    Styrelsens kommentarer beträffande Maud Nilssons motion.
    Nacka miljövårdsråds gällande stadgar, oförändrade sedan 1969.

Senast ändrad av Jan Åman 2001-03-07