Introduktion till remissen:
Samråd för vattenverksamhet, Näckenbadet, Neglinge.

Kommunfullmäktige har med knapp mariginal tagit det omdiskuterade beslutet att bygga ett nytt Näckebad där det gamla nu stängda står intill Negligemaren (vik av Östersjön). Därvid vill man gräva sig ned i leran till 2,7 meter under havsnivån. Detta kräver bortledning av grundvatten. Verksamhetutöveren har bedömt att detta medför en betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) sjka upprättas. Vi får nu komma med synpunkter inför detta.

Inbjudan till samråd inför MKB.

Samrådsunderlag för vattenverksamhet, Näckenbadet.

Miljöteknisk undersökning och Riskbedömning, Näckenbadet.

Yttranden måste in till greta.lindberg@geosigma.se, senast 2021-09-22.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-08-16