Introduktion till:
Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har uprättat ett förslag till på vilka platser i bl a Nacka strandskyddet skall vara utvidgat till 300 meter istället för 100 meter.

Länstyrelsen vill behålla strandskydd på 300 meter på flertalet obebyggda stränder i Nacka, bl.a. Nyckelviken, Duvnäs utskog, Skuruparken, Nackareservatet, Skarpnäs (vid Orminge), Ramsmora, Velamsund, Tollare, Skogsö, Svärdsö och Gåsö ö. Däremot vill man bara ha 100 meter strandskydd i Ryssbergen.

På ett område nära Kils gård på ett område vid Drevinge-Gungviken på Erstaviks mark vill man upphäva nu gällande utvidgade strandskydd. På Erstaviks mark i övrigt vill man ha det som nu med 300 meter utom vid Erstaviks gårdsområde.

De föreslår däremot inget utvidgat strandskydd i Stockholmsdelen av Nackareservatet eller runt Stockholmsdelen av Ältasjön.

På förslagskartorna framgår även var 100 m strandskydd gäller.

Förslag Karta 1, Sickalön, Nackareservatet, västra Erstavik

Förslag Karta 2, Boo

Förslag Karta 3, Saltsjöbaden, östra Erstavik

Synpunkter på förslaget om utökat strandskydd skulle vara inne med brev eller e-post till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 220 67, 104 22  Stockholm senast 2013-05-06. Märk yttrandet med diarienumret 511-39835-2012 (i övre högra hörnet).

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget till utvidgat strandskydd, 2013-05-06.

Länsstyrelsen fattade beslut 2014-01-21. I beslutet återfinns de beslutade kartor motsvarande de tre kartorna ovan, dock bara vad gäller det utvidgade strandskyddet. De verkar i praktiken helt ha nonchalerat synpunkter inkomna under samrådstiden, synpunkterna är knappast nämnda och inte bemötta.

Regeringen upphävde efter överklagande 2016-03-17 det utökade strandskyddet på Erstaviks mark så att strandstäckan längs Duvnäsviken fram till Drevinge på del av fastigheten Erstavik 25:1 inte ska omfattas av beslutet att utvidga strandskyddet.

För att se strandskyddade områden i Nacka använd http://webbkarta.nacka.se , klicka på kategoriväljaren ovanför "Visas på kartan" och slå på "Stranskydd" under "Bo och bygga".

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-19