Introduktion till remissen:
Detaljplan för Traversen, Sickla.

Man vill bygga ett ca 16 våningar högt hus i Sickla stormarknadsområde i anslutning till östra uppgången från tunnelbanestation Sickla.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2020-04-20 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Detaljplaneförslaget presenteras vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Nacka stadshus måndagen den 23 mars 2020 kl.17.00-19.00.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nackas Kommun, Planenheten KFKS 2017/1060, 131 81 Nacka senast 2020-04-20.

Kommunens handläggare är planarkitekt Terese Karlqvist 08-7189479 och projektledare Fredrik Lidberg 08-7189651.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-03-10