Introduktion till:
Tollare bruk, utökat samråd för vattenverksamhet

Man planerar åtgärder med de kvicksilverförgiftade reseterna från Tollare pappersbruk som ligger på botten av Lännerstasundet, något som ställts som villkor för att senare kunna bebygga området).

I vår tidskrift Miljövårdsnytt skrev 2002 Per Chrisander en artikel om detta problem under titeln Är innerskärgården i fara? Läs artikeln här!

NCC kallade till samrådsmöte i Tollare Folkhögskola, Storstugan, måndag 25 november kl. 19.00-21.00. Man kallade fastighetsägare i området och ett antal Nackaföreningar till mötet.

NCCs handläggare är Jan Kalms, telefon (växel) 58551000, http://www.ncc.se.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-12-31