Introduktion till remissen:
Bygglov för entéer till T-banestation Nacka.

Man vill ha bygglov för entreérna till T-banestation Nacka.

Kungörelse

Översikt över T-banestation Nackas entréer.

T-baneuppgången mot Forum och Stadshuset.

T-baneuppgången mot Jarlaberg.

Plan över T-banestation Nacka med höjduppgifter.

Dessa handlingar måste förstoras för att kunna läsas. Ytterligare information om utförande och färgsättning m.m. för den som loggar in enligt anvisning i Kungörelsen.

Synpunkter skulle gått in till bygglov@nacka.se , ange dnr B 2020-2098, senast 18 juni.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-06-22