Introduktion till remissen:
Detaljplan för sydvästra Stensö.

Man vill bygga ca 540 bostäder och förskola för ca 110 barn.

Ett samråd i form av ett öppet hus hölls i Älta centrum 22 november 2023 klockan 17.00 till 19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2023-12-13 i Nacka stadshus och i biblioteket i Älta.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2020-67, 131 81 Nacka senast 2023-12-13.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter på samrådsförslaget, 2023-12-13.

Kommunens handläggare är planarkitekt Erik Melin 08-7189464.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-14