Introduktion till remissen:
Bygglov för väg mellan Skönviksvägen och Skvaltans trafikplats.

Man vill bygga väsentliga delar av vad som föreslogs i detaljplan för Skönviksvägen utan att anta detaljplanen.

Kungörelse, DN 2021-03-10.

Förslaget

Måste in till bygglov@nacka.se, ange dnr B 2021-0017, senast 24 mars.

Nacka Miljövårdsråds svar, 2021-03-24.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-03-24