Introduktion till:
Länsstyrelsens remiss Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet

För Nackas del gäller det främst Nackareservatet-Erstavik med Flatenområdet. Näraliggande är Tyresta samt Nationalstadsparken.

Förslaget med kartor hittar du här.

Synpunkter på remissförslaget skulle vara vara inne till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22  Stockholm eller stockholm@lansstyrelsen.se, senast 2013-11-26.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2013-11-26.

Länsstyrelsen handläggare är Rebecca Strömberg, 7854037.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-11-26