Introduktion till remissen:
Upphävande av stadsplaner för bildande av Rensättra naturreservat.

Man vill upphäva flera gamla stadsplaner med bestämmelser som strider mot de bestämmalser man vill besluta om för Rensättra naturreservat.

Om bildande av Rensättra naturreservat

Samrådsinbjudan för upphävande av stadsplaner för bildande av Rensättra naturresrvat.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på webben samt till 2020-08-12 i Nacka stadshus och biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på förslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2019/125, 131 81 Nacka senast 2020-08-12.

Kommunens handläggare är planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-05-26