Introduktion till remissen:
Naturreservat Rensättra

Man föreslår att bilda naturreservat Rensättra, inkluderar även Näckdjupet och Sågsjöbäcken.

Natur- och trafiknämnden beslutade 2018-02-20 att sända förslaget på remiss.

Naturreservatsförslaget finns här på webben och finns till 2018-05-31 i Nacka Stadshus och biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till registrator@nacka.se eller Nacka kommun, Registrator, 131 81 Nacka senast 2018-05-31, ange diarienummer NTN 2017/351.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2018-05-31.

Kommunens handläggare är kommunekologer Anna Herrström och Liselott Eriksson, natur@nacka.se , 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-03-31