Introduktion till:
Regional cykelplan

En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram av Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen.

Det gäller de viktigaste lederna för snabba cyklister, i första hand för cykling till och från arbete.

Huvuddokument efter samråd, Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030.
Cykelstråk södra delen, se särskilt (för Nackas del)
Sid   72-  77   Värmdöstråket (Slussen-Gustavsberg)
Sid   64-  66   Saltsjöbadsstråket
Sid   92-  87   Ältastråket
Sid   64-  67   Tyresöstråket
Sid 102-105   Vändelsöstråket
Sid 106-111   Stockholms innerstad

Synpunkter på remissförslaget skulle vara vara inne till Trafikverket, Ärendemottagningen TRV 2013/6485, Box 810, 781 28 Borlänge eller till stockholm@trafikverket.se, ange ärendenummer TRV 2013/6485 i ärenderaden, senast 2013-06-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2013-06-14.

Trafikverkets sida om Regional cykelstrategi för Stockholms län.

Trafikverkets projektledare var Ebba Larsson, frågor även till Emma Ström.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-11-06