Introduktion till ärendet:
Detaljplan för Lilla Björknäs 3.

Planen syftar till att tillåta permanentbostädet i den del av Lilla Björknäs där tidigare en kraftledning passerade över området.

Resten av Lilla Björknäs fick bygga permanetbostäder efter två detaljplaner 1999-2002, tyvärr har kommunen tagit bort sin dokumentation fråpn webben:

Lilla Björknäs 1

Lilla Björknäs 2

Samrådsförslaget fanns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-04-19 i Nacka stadshus och i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2022-130, 131 81 Nacka senast 2023-12-20.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2024-04-19 i Nacka stadshus och i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på det nu aktuella granskningsförslaget skall vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten MSN 2022-130, 131 81 Nacka senast 2024-04-19.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källqvist Kristina.Kallqvist@nacka.se, 08-7180000.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-03-25