Introduktion till remissen:
Detaljplan för Lilla Björknäs, etapp 2

I detta område mellan Skurusundet och Glasbrukssjöarna, som väl normalt kallas Talludden, föreslår man villor för permanetboende, nu är det till stor del fritidshus och till vissa delar obebyggt. Området omfattar norra delen av Talluddsvägen och omgivande mindre vägar. I området finns ett flertal byggnader av kulturhistoriskt intresse.

Nu har de flesta fastigheter egna brunnar, avsikten tycks vara att tvångsansluta samtliga fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo 2002-04-14 lämnade Birgitta Persson (kd) och Fredrik Hillman (v) följsande reservation till protokollet:

''Från kristdemokraternas och vänsterpartiets sida vill vi protestera mot beslutet. Konsekvensen av beslutet strider mot de boendes önskan angående områdets utformning.

Att beslutet dessutom påverkar ett område av riksintresse negativt är ytterligare ett skäl att lyssna på de boende och deras åsikter.''

Förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2002-08-02 i Nämndhuset och i biblioteken i Orminge och Forum.

Ett samrådsmöte hålls 17 juni kl. 19.00 i Kunskapsgymnasiet, Ormingehus (f.d. Boo sjukhus), Edövägen 2, ingång från röda gården.

Kommunens handläggare är Rolf Markman, 7189425.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-19