Introduktion till remissen:
Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)

Föregående års motsvarande ärende.

Samrådshandlingar finns här på Landstingets sidor.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.tf@sll.se eller Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm senast 2018-05-28.

Remissen vänder sig i första hand till kommuner och funktionshindersorganisationer. Försök påverka dina politiker !

Ändringarna i SL-trafiken träder i kraft 2018-12-09.

Nacka Miljövårdsråds svar på Landstingets remiss, 2018-05-28.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-05-29