Information om remissen:
Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Samrådsförslaget, missiv samt en presentation av förslaget till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län finns här på Länsstyrelsens webb.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne digitalt till Länsstyrelsen Stockholm miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se , ange diarienummer 106-2131-2015, senast 2018-05-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget om grön infrastruktur, 2018-05-15

Frågor besvaras av Anna Lindhagen, eller Karin Terä.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-05-21