Information om remissen:
Detaljplan för sport- och kulturhall på fastigheten Erstavik 26:1, ''Gröna Dalen''.

Man vill bygga en sport- och kulturhall, som blir Nacka största, i ''Gröna Dalen'' mellan Fisksätra och Tippen i Saltsjöbaden i anslutning till Svartkärrsstigen, d.v.s. gamla Saltsjöbadsvägen. För trafiken dit vill man bygga en ny trafikplats på motortrafikleden Saltsjöbadsleden.

Man noterar bl a att platsen saknar rimlig kollektivtrafik, det verkar förutsättas att nästan alla besökare kommer i bil.

Läs Nacka Miljövårdsråds remissvar på (det mer preliminära) programmet, 2002-04-02.

Det reviderade samrådsförslaget har nu, 17/6, till sist lagt ut på kommunens webbsidor och fanns till 14 augusti i Nämndhuset och i biblioteken i Fisksätra, Tippen och Forum. Vidare finns det en sammanställning av kritiken mot förra förslaget på webben. Den tydligaste skillnaden mellan förslagen är att man nu vill anlägga en rondell på Saltsjöbadsleden enbart för avfart till denna byggnad.

Kommunen ordnade ett samrådsmöte i Fisksätra kyrkas församlingssal, Fisksätra torg, onsdagen den 12 juni kl. 18.30. Remisstiden på samrådsförslaget gick ut 2002-08-14.

Nacka miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2002-08-14.

Planeringen för Sporthallen i Gröna dalen har avbrutits hösten 2003.

Kommunens handläggare är Magnus Bäckström, 7189405.

Senast ändrad av Jan Åman 2003-10-24