Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ektorps centrum

För det första försöket att bygga om Ektorps centrum 2007-2010, se här.

2022 gör man ett helt nytt försök att bygga om Ektorps centrum.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2022-06-23 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett digitat samrådsmöte hölls 24 maj 2022 17.00-19.00, länk från www.nacka.se/ektorpcentrum .

Ett samrådsmöte 1 juni 2022 kl. 16-19 i skulle enligt kallelse ha hållits i Ektorps centrum, Ektorpsvägen 4 (lokal bredvid Matboden) men ägde istället rum i Ektorpsvägen 6, ca 100 m från uppgiven plats utan att detta meddelats.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se, KFKS 2019/802, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-06-23.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 23 juni 2022 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2022-06-23.

Kommunens handläggare är Jonas Eriksson, 7189684.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-06-24