Introduktion till remissen:
Vattenverksamhet vid Bootippen/Dalkarlsängen

Här finns förslaget till stadsplan för Dalkarlsängen.

I mars 2019 inbjöd Ramböll till samråd inför miljöprövning för vattenverksamhet för tryckbankar och övriga anläggningar i Bootippen/Dalkarlsängen.

Underlaget för samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken fanns här på kommunens webbsidor. Det verkar inte ha funnits på något bibliotek.

Synpunkter på samrådet inför miljöprövningen skulle vara inne till anna.nivfors@ramboll.se eller Ramböll Sverige AB, Anna Nivfors, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö senast 2019-04-12. Märk e-post "Bootippen – tryckbankar" eller "Bootippen – övriga anläggningar".

I februari 2023 kom det ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verkdamhet vid Dalkarlsängen (Bootippen).

Synpunkter på avgränsningssamrådet skulle vara inne till Anna.Dolk@nacka.se, senast 2023-02-28, märk brevet med "Avgränsningssamråd Dalkarlsängen".

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-27