Introduktion till remissen:
Vattenverksamhet vid Bootippen/Dalkarlsängen

Här finns förslaget till stadsplan för Dalkarlsängen.

I mars 2019 inbjuder Ranböll till samråd inför miljöprövning för vattenverksamhet för tryckbankar och övriga anläggningar i Bootippen/Dalkarlsängen.

Underlaget för samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken finns här på kommunens webbsidor. Det verkar inte finnas på något bibliotek.

Synpunkter på samrådet inför miljöprövningen skulle vara inne till anna.nivfors@ramboll.se eller Ramböll Sverige AB, Anna Nivfors, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö senast 2019-04-12. Märk e-post "Bootippen – tryckbankar" eller "Bootippen – övriga anläggningar".

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Ramböll senast 12 mars 2019 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-05-28