Introduktion till remissen:
Bygglov för tillbyggnad av bergrum i Henriksdals renigsverk

Man vill spränga ytterligare bergrum i Henriksdalsberget och ny infart.

Detta är en del av ett större projekt för att bl.a. bygga ut Henriksdals reningsverk.

Kungörelse i DN 2017-12-01.

Förslaget till bygglov finns tillgängligt här och finns till 2017-12-22 på Stadsbyggnadskontoret i Nacka stadshus.

Synpunkter på programförslaget skall vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se senast 2017-12-22, ange diarienummer B 2014-1610.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 22 december 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Ärendet handläggs på kommunen av Miljö och stadsbyggnad, stadsbyggnadsservice@nacka.se.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-12-05