Introduktion till remissen:
Nya avfallsföreskrifter för Nacka kommun

Om avfallsplan och avfallsföreskrifter på remiss 2020-2011.

Allmän information om avfallsplanen och dess syfte finns här.

Förslaget till nya avfallsföreskrifter för 2024-2026 finns här.

Missiv till förslaget.

Nu gällande avfallsföreskrifter.

Synpunkter på förslagen skulle senast 2024-01-21 ha inkommit till Nacka kommun, Natur- och trafiknämnden, NTN 2023/283, 131 81 Nacka eller via e-post till registrator@nacka.se, skriv "Samråd avfallsföreskrifter NTN 2023/283" i ämnesraden.

Eventuella frågor kan ställas till avfallsavdelningen avfall@nvoa.se eller 08-7189000.

Kommunens handläggare är avfallschef Jan Setréus.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-01-23