Introduktion till remissen:
Nya avfallsföreskrifter för Nacka kommun

Om avfallsplan på remiss 2012-2014.

Förslagen till avfallsplan och avfallsföreskrifter finns här.

Missiv, här står bl.a. att "Synpunkter önskas särskilt på förslagen till åtgärder. Behöver de omformuleras? Finns det behov av ytterligare åtgärder?".

Synpunkter på förslagen skall senast 2020-12-10 ha inkommit till Nacka kommun, Natur- och trafiknämnden, NTN 2017/444, 131 81 Nacka eller via e-post till avfallsplan2026@nacka.se, skriv "NTN 2017/444" i ämnesraden.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på avfallsplanen, 2020-12-10.

Kommunens handläggare är Catarina Östlund, 072-8871804.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-12-10