Introduktion till remissen:
Återvinningsstation Svärdsö

Man vill anlägga en återvinningsstation på Svärdsö, ca 150 m från Älgöbron, i omedelbar anslutning till Svärdsö naturreservat.

Handlignarna finns här men kan även beställas från Stadsbyggnad.
Kungörelse   Översikskarta   Situationsplan   Skrivelse   Staket

Synpunkter på förslaget skall vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-02-28, ange B 2018-000030.

Alla som har synpunkter på dessa förslag bör skriva till kommunen senast 28 februari 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Kommunens handläggare är Alexander Bergström.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-02-09