Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-01-31
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/148-214
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar avseende förslag till Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1 m.fl.


Nacka Miljövårdsråd engagerar sig i första hand för värnandet av natur – och kulturmiljön i Nacka. På och omkring Uddvägen finns varken värdefull natur eller kultur – möjligen med undantag för villan som givit namn åt platsen, "Fanny udde". Platsen är utmärkt att lägga kontorsbyggnader på. På en karta står "park" på ett hörn nere vid Hammarby Industriväg, det är väl ett misstag?

Vi finner det dock orimligt att flytta gång- och cykelvägen så nära Sicklavägen, detta skulle medföra en tvär och mycket trafikfarlig sväng in mot tunneln under Sicklavägen. Denna sväng utgör en del av det viktiga regionala cykelstråket Ältastråket, vi hade med Nackas cykelplan hoppats på förbättringar, inte nya trafikfaror, för den ökande cykeltrafiken.

När vi nu är i området s.a.s. vill vår förening fästa uppmärksamheten på den halvgamla färgfabriken, en arkitektoniskt väl genomarbetad byggnad i funkisstil. Denna fabriksbyggnad är det första hus som besökande resande med bil – och också med tåg förresten – ser av Nacka om man åker Värmdövägen. Kommun har ett ansvar att bevara och återställa denna byggnad, tycker Nacka Miljövårdsråd.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/uddvagen.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se