Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.
Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2016-10-28Till:   Regeringskansliet
Näringsdepartementet N2016/04909/TIF
Enheten för transportinfrastruktur och finansiering
Att: Departementssekreterare Gunilla Renbjer
103 33   Stockholm
n.registrator@regeringskansliet.seAngående överklagan av vägplan för Skurubron, Nacka kommun.


Cykelbanan håller på att rustas upp till god standard

Just nu pågår upprustning av cykelbanan till god standard från Skurubron till Ektorp. Från en punkt just utanför Trafikverkets vägplan för ny Skurubro till Ektorp kommer det att bli en bred cykelbana med god sträckning. En cykelbana av god standard planeras på Värmdövägens södra sida hela vägen till Danvikstull, smal cykelbana finns sedan tidigare. Öster om Skurubron avser man att bygga ut cykelbanan på Värmdövägens norra sida till god standard.

Regional cykelplan

Enligt den regionala cykelplanen som Trafikverket utarbetat i samarbete med andra myndigheter och organisationen ska det skapas ett regionalt nätverk av regionala huvudcykelstråk av god standard, däribland Värmdöstråket (Slussen-Gustavsberg). Se information på Trafikverkets webbsidor på http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/Regional-cykelstrategi/ .

Trafikverkets vägplan för Skurubron saboterar cykelplanen

Skulle cykelbanan byggas på det sätt Trafikverket planerat i Vägplanen skulle detta sabotera vad Trafikverket m.fl. planerat för i den regionala cykelplanen. Ett regionalt cykelstråk utbyggt till god standard utom i en skarp kurva vid Skurubron skulle vara en skandal, särskilt som det här inte finns något hinder för att med en jämförelsevis mycket måttlig kostand utforma cykelbanan enligt god standard.

Cykelfrämjandet anser att kurvan medför mycket stora risker

Se bifogade brev från Zacharias Elinder, Ordförande i Cykelfrämjandet Storstockholm. Brevet ligger även på webben som http://www.nackamiljo.se/cykelframjandetskurubro.pdf .

Slutsats

Sträckningen av cykelbanan på Skurusidan enligt av Trafikverket fastställd vägplan skulle utgöra ett livsfarligt hinder på det regionala cykelstråket Värmdöstråket och måste planeras om så att kurvan blir mjukare.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Denna skrivelse ligger även på webben som
http://www.nackamiljo.se/todepartementskurubro.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se