Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-02-10
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/294-214
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Synpunkter på Henriksdalsområdet


Nacka kommun har på uppdrag av "högre makter" beordrats att förtäta västra Sicklaön, mest i väster ligger Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen (eg. Hästholmen).

Någonting som liknar en stadsplan för västra Sickla har ännu inte visats upp för kommuninnevånarna, tvärtom så sker pågående förtätning som förut d.v.s. en markägare eller byggherre kommer med en idé och alla kommunpolitiker ställer sig genast i givakt och tycker att det är en "jättebra idé", husen byggs utan något samband med någonting annat i kommunen varefter kommun får ordna med skolor idrottsplatser och dagis bäst den förmår.

Stockholms stad har i kraft av att vara huvudstad handlat på ett helt annat mer systematiskt sätt. Redan i mitten an 1800-talet fanns det en stadsplan – Lindhagenplanen – som i stort har följts. Även när Stockholm byggde funkisförorterna utmed tunnelbanelinjerna så gjordes det metodiskt. Byggherrarna trädde in på arenan först när stadsplanen var klar.

Den senaste mer stadsliknande utbyggnaden i Stockholm får väl sägas vara Hammarby sjöstad. Genom hela den stadsdelen går en boulevard med jämnstora huskroppar utmed trottoarer på ömse sidor – mycket lyckat och stadsmässigt tycker vi.

Nacka Miljövårdsråd tänker att Kvarnholmsvägen skulle kunna bli något liknande, bostadshuskroppar på ömse sidor, trottoar och med butiker och restauranger. Denna boulevard – Hästholmsboulevarden – skulle kunna avslutas med en elegantare – lite mer påkostad – bro över till Kvarnholmen. Sprängstenen som vräkts i sundet mellan Kvarnholmen och Finnbodaområdet skall naturligtvis avlägsnas så att sundet återuppstår.

Henriksdalsbergets östsida (nedanför Henriksdalsringen) bör lämnas oexploaterade tycker vi, hus utmed denna branta bergssida skulle förstöra hela miljön kring Gäddvikens inre del.

Vad som än görs så får kommunen inte upprepa Stockholms stads miss att glömma skolbarnens skolgårdar, idrotts/lekplatser och daghem.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/synpunkterhenriksdal.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se