Nacka 2000-04-14
Nacka Miljövårdsråd

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad
Box 8311
104 20  Stockholm
Fax: 50827170

 

Synpunkter på Detaljplan för utbyggnad av Tvärbana Ost Gullmarsplan-Lugnet inom Stockholms kommun

Enligt gällande lagstiftning skall ett järnvägsbygge planeras i sin helhet innan beslut fattas om dess delar. Då det är känt att det finns planer på att fortsätta den nu planerade snabbspårvägen från den tillfälliga ändstationen vid Lugnet och vidare in i Nacka finner vi att så inte skett.

Det vi i första hand motsätter oss är planen att lägga om Saltsjöbanan så att den skulle tvingas ta en tidsödande omväg över Lugnet mellan stationerna Nacka och Henriksdal.

Om den föreslagna snabbspårvägen Gullmarsplan-Lugnet kommer till stånd vore det givetvis naturligt att fortsätta den så att den ansluter till Saltsjöbanan vid Sickla eller vid Henriksdal. Även att låta snabbspårvägstågen fortsätta i Saltsjöbanans sträckning mot Slussen vore rimligt om detta kan genomföras utan nackdelar för den existerande lokaltrafiken mellan Stockholm och Nacka-Värmdö.

Slutsats: Eftersom snabbspårvägen Tvärbana Ost inte planerats i sin helhet och fortsatt utbyggnad skulle kunna innebära mycket allvarliga nackdelar för existerande kollektivtrafik motsätter vi att det fattas beslut om utbyggnad av sträckan Gullmarsplan-Lugnet innan en slutgiltig plan för hela sträckningen kan antas.

För Nacka Miljövårdsråd

 

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/snabbost.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Telefax:
Hem: 7732313
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se