Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-01-14
Nacka MiljövårdsrådNacka kommun
Registrator
KFKS 2011/537-265
131 81  Nacka
registrator@nacka.se

Remissvar avseende tredje samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skuruparken


Nacka Miljövårdsråd tillstyrker bildandet av naturreservat Skuruparken.

Vi hänvisar i första hand till våra remissvar av 2007-09-30 som finns tillgängligt på webben som http://www.nackamiljo.se/skurupark.html och vårt svar av 2010-11-09, tillgängligt som http://www.nackamiljo.se/skurupark2.html .

Vi anser, som tidigare, att stugorna ska bort. Tyvärr har markägaren försökt sabotera detta genom att ge fleråriga arrendekontrakt som inte avser endast husen utan även en omgivande tomt. Vidare har det förekommit svartbyggen i Skuruparken. Det är kommunens skyldighet att såsom tillsynsmyndighet att ingripa mot åtgärder som strider mot det interimistiska förbudet och skadar det blivande naturreservatet.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta remissvar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/skurupark3.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se