Mötet om Saltsjöbanans framtid 30 oktober

Den 30 oktober hölls ett välbesökt möte, ca 70 deltagare, i Fisksätra. Mötet om Saltsjöbanans framtid ordnades av Kollektivtrafikant Sthlm i samarbete med Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening.

Kjell Eriksson från SL talade om Saltsjöbanan som snabbspårväg, ombyggnaden innebär förutom några ytterligare välbehövliga sträckor med dubbelspår att man sänker plattformarna med 70 cm och kortar plattformslängden så att banan inte klarar tåg längre än tre vagnar. Förhoppningen är att trafiken ska gå tätatre än den nuvarande tågtrafiken.

Eie Herlitz talade om Spårvagn och Spårbuss till Saltsjöbaden. En spårbuss kan köra av från spåret och fortsätta sista biten som en vägbuss. Eie föreslog bl.a. att Saltsjöbanan från Slussen skulle fortsätta som spårvagn via Skeppsbron och Kungsträdgården till Centralen.

Jan Inge, Stadsarkitektekt i Stockholms stad talade om Projekt Danvikslösen. Danvikslösen innebär att biltrafiken leds genom Henriksdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Detta för att medge en kraftig utbyggnad av Lugnet och kring Henriksdal. Det är främst detta projekt som har föranlett de aktuella förslagen om att förändra Saltsöbanan.

Undertecknad som representant för Nacka Miljövårdsråd talade om: Ska Saltsjöbanans sträckning ändras? Man vill nu bygga om hela sträckningen från Sickla till Slussen och sluta banan i en säckstation i Katarinaberget, enligt huvudförslaget skulle det vara omöjligt att fortsätta banan. Dessutom har Nacka kommun föreslagit att den skulle ta en omväg med skarpa kurvor runt Forum. Man har tänkt sig att vissa tåg, kanske vart tredje, från Saltsjöbaden går mot Gullmarsplan och Alvik i stället för till Slussen.

Mötet avslutades givetvis med en diskussion där många, men tyvärr inte alla som önskat, fick framföra sina synpunkter.

Den 13 november höll Saltsjöbadens hembygdsförening ytterligare ett möte på samma tema. Här presenterade Björn Sylvén exempel på goda trafiklösningar, ungerfär samma som på Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2003.

Diskussionen om Saltsjöbanans framtid fortsätter och är som sagt var intimt förknippad med projekt Danvikslösen som redan sommaren 2003 varit föremål för en överenskommelse mellen Nacka och Stockholm, trots att förslaget över huvud taget inte varit ute på remiss. Danvikslösen kommer att kraftigt påverka alla Nacka- och Värmdöbor vare sig de reser med tåg, buss eller bil. Ombyggnaden av Saltsjöbanan vid vid Henriksdalsberget kan knappast genomföras utan att banan under flera år är avstängd och ersatt med buss. Kostnaderna är höga och finansieringen är oklar. På Nacka miljövårdsråds årsmöte 17 mars 2004 kommer vi att ta upp detta projekt.

Jan Åman

Senast ändrad av Jan Åman 2004-01-25