Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2001.

Styrelsemöten.

Under 2000 har styrelsen haft 10 sammanträden (9/1, 7/2, 6/3, 3/4, 9/5, 11/6, 21/8, 17/9, 16/10 och 13/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Birgit Sundin
Carin Brand
Ingrid Eckerman
Gunilla Holmlund
Brita Nyman
Björn Strehlenert
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Maud Nilsson
Vilhelm Herlin
Tuva Wretblad
Revisorer Sten Hjalmarsson
Gabriel Isoz
Revisorssuppleanter    Fabian Edelstam
Karl Siik
Valberedning Ulf Kennermark
Rolf Löfström

Remissvar/yttranden

Nacka miljövårdsråd har under 2001 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka miljövårdsråd har under 2001 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

En representant för miljövårdsrådet deltog i rikskonferensen ''Avlopp och Kretslopp'', Linköping, 28-29 mars 2001.

En representant för miljövårdsrådet deltog i möte om Trafikvision för Nacka, ordnad av Naturskyddsföreningen i Nacka, Finntorp 30 november.

Ett flertal representanter för miljövårdsrådet deltog i ett möte mellan miljöföreningar och socialdemokrater, Tollare folkhögskola, 1 november.

Ett par representanter för miljövårdsrådet deltog i av SMTR anordnade kollektivtrafikseminarier 29 november och 4 december på Högbergsgatan 30 A.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av SMTRs möten.

SMTR har kontaktat den av regeringen tillsatta "Stockholmsberedningen" som utreder hur trafiken i Storstockholm ska lösas.

Miljövårdsnytt

Under 2001 har tyvärr inget nummer av miljövårdsnytt utkommit, det kom ut två nummer under 2000 och ett i mars 2002.

Hemsida

Nacka miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.aman.pp.se/nmr/. Där finns de flesta av miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 20 mars 2001 i "199an", Värmdövägen 199. Magnus Nilsson talade om Låsningar och lösningar i Stockholmstrafiken..