Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2000.

Styrelsemöten.

Under 2000 har styrelsen haft 11 sammanträden (24/1, 9/2, 20/3, 10/4, 16/5, 8/6, 28/6, 22/8, 25/9, 1/11 och 28/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Birgit Sundin
Carin Brand
Ingrid Eckerman
Brita Nyman
Björn Strehlenert
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Maud Nilsson
Vilhelm Herlin
Tuva Wretblad
Revisorer Sten Hjalmarsson
Gabriel Isoz
Revisorssuppleanter    Fabian Edelstam
Karl Siik
Valberedning Ingrid Lundahl
Rolf Löfström
Lennart Siik

Remissvar/yttranden.

Nacka miljövårdsråd har under 2000 avgett remissvar/yttranden i följande frågor:

Nacka miljövårdsråd har under 2000 avgett yttranden i följande frågor:

Aktiviteter.

Representanter för miljövårdsrådet har deltagit i en av kommunen ledd en dialog med flera möten om Grusgropen i Älta, ("Ältadalen"). Diskussionen började tidigare med ett förslag att bygga en betongfabrik där. Kommunen har gjort ett utkast till förändringar. En viktig fråga är en ny motorvägsavfart från Tyresöleden. Markägaren för Erstaviksdelen vill begränsnsa aktiviteter och byggande i där.

Kommunens kampanj Vision Nacka hade möten med underrubrik "Hur vill du att Nacka ska se ut om 25-30 år" i maj-juni samt stor "kick-off" 31 augusti med underhållning (bl a av kommunalråden) i Kummelbergets Industriområde, Boo. Ett flertal repesentanter för miljövårdsrådet deltog.

En reprensentant från miljövårdsrådet deltog tillsamman med bla ett av Nacka kommunalråd i ett VA-seminarium anordnat av länsstyrelsen m fl. (datum?)

På miljövårdsrådets förslag ordnade kommunen en information kring "VA-strategi för delar av Boo", i Boo Kommunalhus den 5 oktober. Representanter för miljövårdsrårdet och ett 30-tal fastighetsägare i området deltog.

Enligt uppdrag från årsmötet 2000 skrev vi till kommunen och frågade om Nacka som ekokommun. Kommunen har svarat men vi är inte nöjda med svaret.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från miljövårdsrådet har deltagit i ett flertal möten.

Miljövårdsnytt

Under året har det utkommit två nummer av miljövårdsnytt.

Hemsida

Nacka miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.aman.pp.se/nmr/. Där finns de flesta av miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av miljövårdsnytt som utkommit under 2000 finns i huvusak att tillgå där.

Årsmötet.

Årsmötet hölls den 28 mars 2000 i "Gamla församlingshemmet", Järla Skolväg 15. Nils Strehlenert talade om nya miljöbalken. Vid årsmötet antogs ett policy-program för Nacka Miljövårdsråd.