Nacka Miljövårdsråd, NMR

Verksamhetsberättelse för år 1999.

Styrelsemöten.

Under 1999 har styrelsen haft 11 sammanträden, 13/1, 11/2, 18/3, 12/4, 17/5, 9/6, 18/8, 7/9, 5/10, 2/11, 6/12.

Styrelseledamöter m m.

Ordförande Jan Åman
Carin Brand
Sekreterare Maud Nilsson
Björn Strehlenert
Kassör Birgit Sundin
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Pelle Evenéus
Vilhelm Herlin
Tuva Wretblad
Revisorer Käthe Bäcklund
Ingemar Tollefeldt
Revisorssuppleanter    Fabian Edelstam
Karl Siik
Valberedning Ingrid Lundahl
Rolf Löfström
Lennart Siik

Remissvar/yttranden.

Nacka miljövårdsråd har under 1999 avgett remissvar/yttranden i följande frågor:

* Gåsöområdets bil- och båtplatsbehov "Terminalfrågan" 99-02-05
* Kvalitetsprogram för "Nackas norra kust" 99-03-08
* Dunungavägen 23, Sicklaön 47:1 99-04-08
* Daggkåpan, Sicklaön 260:1, 261:1, Distansen 99-05-28
*           --"-- 99-10-19
* Kolarängsskolan, Älta 6:1 99-07-09
* Betongfabrik i Ältadalen 99-08-19
* Detaljplan för del av Björknäs, Solhöjdsvägen 99-08-20
* Stationsområdet och Restaurangholmen, Saltsjöbaden 99-09-02
* Bo och Backeböl, Porfyrvägen , öster om Boovägen 99-09-10
* Lilla Björknäs etapp 1 i Boo 99-09-15
* Lillängen-Hortus 99-09-23
* "Stora Skvaltan", Sicklaön 385:1, 386:4 99-09-23
* Grävlingsberg i Saltsjö-Boo 99-10-08
* Skarpnäs, naturreservat 99-12-10

Aktiviteter.

Omfattande kartläggning i tid och rum av grundvattensituationen på Älgö med avseende på vattnets kvalitet och kvantitet utifrån fakta från bl a offentliga källor.

Möten om golfbaneutbyggnad i Nackareservatet.

FSC-möte 29/4 beträffande miljöcertifiering av de skogar som ägs av kommunen.

Under året har det pågått arbete med att ta fram ett policy-program.

Samrådsmöten om Älta våtmark som områdesnämnden i Älta inbjudit till.

Seminarieserie om planeringen av Ältadalen (grusgropen) som kommunen inbjudit till.

SMTR och miljöprövning av trafikplaneringen för Stockholms län.

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från NMR har deltagit i ett flertal möten.

Hemsida

Under året har NMR lagt upp en hemsida med adress http://www.aman.pp.se/nmr/.

På hemsidan har lagts in NMR:s remissvar, yttranden, skrivelser m.m.

Miljövårdsnytt

Under året har det utkommit ett nummer.

Årsmötet.

Årsmötet hölls den 25 mars 1999 i Nacka Konferenscentrum. I samband med årsmötet talade Dr Lena Staxler från landstingens miljömedicinska enhet vid Karolinska sjukhuset under rubriken "Trafiken, luften och hälsan".