Nacka Miljövårdsråd

Adresser till styrelseledamöter m.fl. sedan årsmötet 2008-04-17

Ledamöter: Adress Telefon
Jan Åman (Ordförande)     Plommongatan 9, 138 31  Älta
E-mail: Jan@aman.se
7733283
Tel arb: 55378743
Olof Sandström (Kassör) Pålnäsvägen 11A, 133 33  Saltsjöbaden
E-mail: osa@glocalnet.net
7174080
Björn Strehlenert Sleipnervägen 15, 133 38  Saltsjöbaden
E-mail: bjst@telia.com
7170422
Suppleanter:
Carina Andersson Tranvägen 11, 131 44  Nacka 7184956
Vilhelm Herlin Smedjevägen 4, 131 33  Nacka 7184141
Gunilla Ingmar Fasanvägen 29, 131 44  Nacka 7169875
Maud Nilsson Gamla Allén 17, 131 50  Saltsjö-Duvnäs 7161660
Valberedning:
Thomas Åhlin
(sammankallande)
Tranvägen 11, 131 44  Nacka
E-mail: Thomas.Ahlin@fmv.se
7184956
Christer Olburs Stationsbacken 5, 131 50  Saltsjö-Duvnäs
E-mail: Olburs@hotmail.com
57165346, 7163726
Nacka Miljövårdsråds adresser:
c/o Åman Plommongatan 9, 138 31  Älta
E-mail: ordf@nackamiljo.se

Senast ändrad av Jan Åman 2008-05-23