Motioner till årsmötet 2012 och styrelsens kommentarer

Ännu har inga motioner inkommit till Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2012.


Senast ändrad av Jan Åman 2012-02-19