Motioner till årsmötet 2005 och styrelsens kommentarer

Det har kommit in en motion till Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2005.

  1. Motion från Gunnilla Ingmar om skydd för Skuruparken.
    Styrelsens kommentarer beträffande denna motion.

Senast ändrad av Jan Åman 2005-03-22