Motioner till årsmötet 2002 och styrelsens kommentarer

Det tycks bara bli en motion till Nacka Miljövårdsråds årsmöte 2002:

  1. Motion från Nacka Hembygdsförening/ Sällskapet Nyckelvikens vänner (Bo Swedén) angående Samverkan i Nackas gröna frågor.
    Styrelsens kommentarer beträffande denna motion.

Senast ändrad av Jan Åman 2002-03-05