Introduktion till ärendet:
Detaljplan för Villa Gadelius, Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1.

Kommunen vill dela på sin tomt så att Villa Gadelius med omgivning kan säljas medan det kommunala äldreboendet Sjötäppan liggar kvar på den andra fastigheten.

Villan har bl.a. använts som ateljé, förskola, ungdomsgård och flyktingförläggning.

För mer information om Villa Gadelius och dess historia se här på Wikipedia

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2020-11-02 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2019/51, 131 81 Nacka senast 2020-11-02.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-09-29