Introduktion till ärendet:
Detaljplan för Villa Gadelius, Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1.

Kommunen vill dela på sin tomt så att Villa Gadelius med omgivning kan säljas medan det kommunala äldreboendet Sjötäppan liggar kvar på den andra fastigheten.

Villan har bl.a. använts som ateljé, förskola, ungdomsgård och flyktingförläggning.

För mer information om Villa Gadelius och dess historia se här på Wikipedia

Första samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-11-02 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek. Här finns även en naturvärdesinventering av Pro Natura, april 2020.

Synpunkter på första samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2019/51, 131 81 Nacka senast 2020-11-02.

Det nu aktuella andra samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2022-03-16 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek. Här saknas naturvärdesinventeringen.

Synpunkter på andra samrådsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2021/163, 131 81 Nacka senast 2022-03-16.

Ändringen av stadsplanen vann laga kreft 2022-06-15.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emelie Greiff, 08-7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-03-18