Introduktion till remissen:
Detaljplan för Vikingavägen 17.

På Vikingavägen 17, Neglinge Center, vill man klämma in bostäder i existerande kontorsbyggnader.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och till 2022-06-15 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2020/139, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-06-15.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Ylva Hedin, 7189477.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-05-04