Information om frågan:
Bussväg till Velamsund

Boo Områdesnämnd kallade till offentligt möte i Björknässkolans aula onsdag 2002-10-23 kl. 18.00.

Man vill bygga en väg för busstrafik till Velamsunds gård som skär rakt igenom Velamsunds Naturreservat. Detta strider mot gällande planbestämmelser. Huvudförslaget är att bygga en väg från Sommarbo norr om Velamsund. Vägen skulle tillsammans med den existerande Velamsundsvägen dela Velamsunds naturreservat i två delar. T.ex. skulle existerande skidspår skäras av.

Förslaget bygger på två trafikutredningar av AB Jacobsen och Widmark (JoW), Södra delen 2002-05-22 och Norra delen 2002-05-23. Dessa finns inte på Internet, berörda föreningar har dock fått varsitt exemplar av dem, de bör även finnas att tillgå i Nämndhuset.

Dessa utredningar har utvärderats av konsult Lasse Stål, finns på Internet i Word doc-format. Nämnddirektör Tor Samulelsson har skrivit ett beslutsförslag, finns i Word doc-format. Troligen finns ingenting tillgängligt på biblioteken.

Nacka Miljvårdsråd, Östra Kummelnäs Fastighetsförening och Sommarbo Tomtägarförening m.fl. har reagerat kritiskt mot förslaget. Ett möte (ej offentligt) med föreningsfolk hölls på kommunen den 10 april, därvid rådde allmän enighet om att inte bygga någon helt ny väg för busstrafik.

Det offentliga mötet 23/10 2002 var välbesökt, minst ett 60-tal deltagare. Alla som yttrade vid mötet sig utom förslagsstälarna (Lasse Stål och Tor Samuelsson) föreföll att vara emot förslaget att bygga en ny väg för busstrafiken.

Kommunens handläggare är troligen Roger Grönwall, 7189397.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07