Introduktion till remissen:
Ändring av detaljplan för Värmdövägen 746 (Boo backe)

På industritomten i hörnet Värmdövägen/Boovägen vill man kunna utöka bebyggelse för småindustri samt åtgärda en planstridig utfart.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2022-11-30 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se, Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2021-007, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2022-11-30.

Kommunens handläggare är planarkitekt Carl Arvidsson, 070-4318915.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-11-12