Introduktion till remissen:
Upphävande av stadsplan vid Centralplan i Björknäs, Värmdövägen 628 och Korsbergavägen 1.

Man vill upphäva en del av en gammal stadsplan för ett triangelformat kvarter mellan Värmdövägen, Korsbergavägen och Stjärnstigen för att kunna ge bygglov för den fritidsgård och det gatukök som ligger där på mark som enligt stadsplan S 70 ska vara allmän plats för park eller plantering.

Samrådsförslaget finns till 2020-12-01 tillgängligt här på webben och i Nacka stadshus men inte på kommunens webb eller något bibliotek.

Synpunkter på förslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2020/74, 131 81 Nacka senast 2020-12-01.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källkvist 08-7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-27