Introduktion till remissen:
Tryckluftsfabriken. Sickla köpkvaters centrala del.

Man vill ersätta centrala Sickla köpkvarters stora parkeingsytor och gamla industribyggnader som nu är affärer med nya byggnader upp till 7 våningar höga med ca 500 nya bostäder och 7000 arbetsplatser.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2022-01-18 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Dieselverkstaden och Forum.

Ett planerat samrådsmöte i Expohuset i Sickla, Markusplatsen 11 (f.d. Svenssons i Lammhult) torsdagen 9 december 2021 kl. 17:00-19:00 ställes in.

Ett samråd i form av ett digtialt samrådsmöte hölls 13 januari 2022 kl. 17.00-18.30 på projektets hemsida https://www.nacka.se/tryckluftsfabriken

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2020/321, 131 81 Nacka, senast 2022-01-18.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2021-01-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Jerk Allvar, 08-7189381.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-01-18